SAS
 

CARRETEIS DE NYLON
   
 
38-366   38-367
Rotor 75 A (Diametro 74,4 x Largura 27,0)
Rotor 80 A espanhol (Diametro 56,8 x Largura 30,0)
BOSCH
BOSCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38-368   38-369
Rotor 65 A (Diametro 47,4 x Largura 27,0)
Rotor 80 A, mercedes eletron., Strada (Diametro 54,4 x Largura 31,0)
BOSCH
BOSCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38-370   38-372
Rotor 55 A (Diametro 46,5 x Largura 25,0)
Rotor 35 A (Diametro 43,6 x Largura 20,5)
BOSCH
BOSCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38-373   38-374
Rotor 80 A (Diametro 47,5 x Largura 32,0) Rotor Wapsa antigo, Corcel (Diametro 47,5 x Largura 32,0)
BOSCH
WAPSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38-376   38-378
Rotor Wapsa moderno (Diametro 44,6 x Largura 26,6)
Rotor Opala, Monza, Delco (Diametro 45,47 x Largura 32,0)
WAPSA
WAPSA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38-3780    
Rotor Chevette (Diametro 41,6 x Largura 30,0)
 
WAPSA